تبلیغات
♬❈دانـــــ❤ــلـود کـــ❤ــده❈♬
 
 
 

Hi

نویسنده : Sookie | تاریخ : 11:34 - 1392/10/19ســـلام بـــه هـــمه ی دوســـتای دانـــلود کده!

اســـم من یـــه چـــی هـــسـت دیــــگـه ولــــی تــــو ایــن وب ســـــــوکـی صـــدام کــنـیـد.

خـــوشـحـالـــــم کــــه نـــیـنـا جــــــــــون مـــنـو نــویـســــنـده کــــرده!مــمـنــــون آبـجــــی!

مـــن بـــیـشــــتـر تـــو کـــار انـیمــــه و انـــیمـیـــشـن هــــسـتـم و امـــیـدوارم خـــــوشـتون بـــیـاد!

هــــرچـــی خواســــتـید بــــهم بگــــید.

درپـــنـاه حـــق بــــاشـیـد

برچسب ها : نویسنده جدید , سوکی ,