تبلیغات
♬❈دانـــــ❤ــلـود کـــ❤ــده❈♬
 
 
 

تـــــــــبـــریـــــــــکـــ

نویسنده : Nina | تاریخ : 11:33 - 1392/10/14

かわいい のデコメ絵文字ســــــــــلـامـかわいい のデコメ絵文字

امــــروز 14 دیـــــــــــــ  وبــــ یــــــــــــــهـ مــــــــــــاهــهـ شد!!!

12月 のデコメ絵文字مـبـــــارکـــــــهـ12月 のデコメ絵文字

مـــــــــــــر30000000000 کــــه تـــو ایـــــنـ مــدتــــ حــــــــســـابـی هــــمـراهـیـــمـ کــــردیـــد.

吹き出しだよ。ハートだよ。1つ のデコメ絵文字مـیــــخـــواســـتــمـ اگـــهـ شـــمـــار طــرفـــدارا کـــمـ بــــاشـــه وبـــو تــــعطـیـــلـ کــــنـمـ  吹き出しだよ。ハートだよ。1つ のデコメ絵文字

゜*リボン、実写*゜ のデコメ絵文字مـــنـصـــرفـــم!!!!゜*リボン、実写*゜ のデコメ絵文字

ハートだよ。3つ のデコメ絵文字قــــــربـــــونــــ هــــمـــهـハートだよ。3つ のデコメ絵文字

ハートだよ。いっぱい のデコメ絵文字یـــــــــــــــه بــــوســـ چـــــپハートだよ。いっぱい のデコメ絵文字

かわいい ハート 森ガール のデコメ絵文字یـــــــــــکـیـ راســــتـــــかわいい ハート 森ガール のデコメ絵文字

電球 のデコメ絵文字راســـتــیــ نـــویــــسـنـــده نــــیــاز دارمـــ電球 のデコメ絵文字

シンプル のデコメ絵文字دســـتـــــــــ تـــــــــــنـــها خـیــــــــــــــلـی ســــخـــتــهـシンプル のデコメ絵文字

゜*森girl*゜ のデコメ絵文字داوطـــلـــبــا تـــو هـمــیــــــنـ پـــســت خــــبـرمـ کــــنـــــنـ゜*森girl*゜ のデコメ絵文字

゜*パステル*゜ のデコメ絵文字بــــرایـــ خــــونــــدنـ قـــــوانــــیـن نـــویــسنــدگـی بـــفــرمـــایـیـــد ادامــــهـ゜*パステル*゜ のデコメ絵文字

ハート のデコメ絵文字فـــــداتـــــونــــــハート のデコメ絵文字

パステル のデコメ絵文字تـــــــــــــــــــــبــریـــــــکـــــ !!!!!!パステル のデコメ絵文字
خـــبـــــ ...

اولــا مـــنــ اصــــــــــلـا مـدیــر ســـحتـگــیـریـــــ نـیـــــسـتـمــــ پـــســ خــــواهـــشـا افــســردگــیـ نـگــیـریــد !!!

هـــفـتـهــ ایـ دو تـــا پــسـت کـــافـیــهـ .

بـــا هـمـــونـ ســـبـکـیـــ کــهـ مـــنـ مـــطـــلـبــ مــیـزارمــ پـــیـشـ بــریـد .

فــقـط اجــازهـ ویـــرایـشــ و پــاســــخـ بـــه نــظــراتـ پـــسـتـ خـــودتـونـو داریـد.مـطــالـبـیـــ کـهـ مـــیـزاریــــد

خــارجـــ از مــوضــوعـــــاتـــ وبـــ نـبــــاشـهـــ .

لـطـــفـا انــتـقــــــاد پـــذیـر بــــاشـیــد.

بـــرایــ نــویـــسنـدگــیـــ  نــامـــ کـاربـــریــــ ، رمـــز عبـــور ، ایـــمیــلــــ و اگـــهـ وبــــ داریــــد آدرســشـ . ایـــنـا

رو بـــهـ صــــــورتــــ نـــظـر خـــصـوصـیــــ تـــــو هـــمـیـنـــ پـــــسـتــ بـــزاریــد.

مــــمـنــــــــــــــــــــــــــــــــونــــمــــــــــــــ


برچسب ها : وبــــ یــــهـ مـــاههـ شــد ,